کارگاه تخصصی خانه هوشمند

جلسات کارگاه هنوز جلسه‌ای به دوره اضافه نشده است.

کارگاه تخصصی خانه هوشمند
در حال برگزاری
۳۰
جلسات کارگاه
نوع دوره
کارگاه آنلاین
سطح دوره
مقدماتی تا پیشرفته
پیش نیاز
ندارد
درصد پیشرفت دوره
۱۰۰٪
امیرحسین خطیب
مدرس دوره