فرم استخدامی مستر خطیب

"*"فیلدهای ضروری را نشان می دهد

نام*
تاریخ تولد*
جنسیت*
شغل انتخابی جهت استخدام*

سابقه کاری*
تسلط به زبان انگلیسی*
تسلط به فیلمبرداری*
تسلط به فتوشاپ*
تسلط به پریمیر*
نوع اینترنت شما*
شماره کارت*
نام صاحب کارت*
شماره شبای کارت*
کامل به همراه ir نوشته شود
فایل ها را به اینجا بکشید
انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, حداکثر اندازه فایل: 800 MB, حداکثر فایل ها : 5.
    تصویر کار بانکی حقوقی * تصویر کارت ملی پشت و رو*صفحه اول شناسنامه*عکس تعهد نامه دست نویس با امضا